Min Ft
Max Ft

Opel Zafira 1.8 Elegance

7 személyes, kényelmes egyterű, variálható csomagtérrel, süllyeszthető ülésekkel.

Az autó jellemzői:

 • Manuális (5 fokozatú) váltó
 • Üzemanyag: benzin
 • Gyártási év: 1999
 • Kivitel: egyterű
 • Szín: fekete-metál
 • Szállítható személyek: 7
 • Ajtók száma: 5
 • Centrálzár
 • Elektromos ablak, tükör
 • Szervókormány
 • Klíma
 • Légzsák
 • ABS
Bérbeadó
Az értékelés és a bérbeadó csak regisztrált felhasználók számára megtekinthető.

1 naptól 12 570 Ft / nap
4 naptól 12 070 Ft / nap
10 naptól 11 300 Ft / nap

A termékhez kapcsolódó tudnivalók

Napi árban foglalt kilométer: 300.
Minden e fölött megtett kilométerért 15Ft+ÁFA/km díjat számolunk fel!

Budapest területén kiszállítást vállalunk, díja 5000 Ft+ÁFA

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 1. Szerződő felek –Bérbeadó és Bérlő – megállapodás szerint GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉST kötnek; Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a szerződésben részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen, a szerződésben meghatározott időtartamra. A Gépjármű Bérleti Szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV részletezi a gépjármű állapotát, az átadott tartozékokat, illetve az átadás és visszavétel pontos időpontjait.

 

 1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

 

 1. Bérlő a bérgépjármű átvételekor kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta; kijelenti továbbá, hogy a gépkocsit használatra alkalmas, üzemképes állapotban, érvényes műszaki engedéllyel, tiszta állapotban, az Átadás- Átvételi Jegyzőkönyv szerinti üzemanyag-mennyiséggel, kenőolaj, hűtővíz ellenőrzése után átvette.

 

 1. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a bérgépjárművet nyomkövető berendezéssel láthatja el, mely alkalmas a gépjármű helyének és útvonalainak pontos meghatározására, valamint a fizető parkoló zónák használatának és a parkolási díjak megfizetésének ellenőrzésére. Bérlő köteles minden díjköteles parkolás esetén a parkoló szelvényt megőrizni és a bérleti időszak végén Bérbeadónak átadni. Ennek elmulasztása esetén Bérbeadó, parkolásonként 21.000.-Ft, azaz Huszonegyezer Forint, várakozási- és pótdíjhátralékot von le a kaucióból. Bérlő tudomásul veszi, hogy előre nem egyeztetett országhatár átlépés esetén, továbbá a gépjármű önkényes használata esetén, a nyomkövető rendszer a gépjárművet mozgásképtelenné teszi.

 

 1. A gépkocsit kifejezetten tilos:
  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • vontatásra használni
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
  • a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
  • A gépkocsiban tilos a dohányzás!
  • Bármely tilalom megszegése esetén Bérbeadó 100.000.-Ft megfizetésére kötelezi Bérlőt

 

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés bérbeadót terheli (kivéve a külföldön történő műszaki mentést). Külföldön történő meghibásodás esetén a gépjármű javítása, műszaki mentése, szállítása és/vagy Bérbeadó telephelyére történő hazaszállítása Bérlő feladata és költsége.

Műszaki hiba esetén Bérlő vállalja, hogy a gépjárművet – asszisztencia szolgáltatás igénybevételével, vagy saját költségén – segélyszolgálat által, vagy, ha ez nem lehetséges, autószerelő szakműhelybe szállítás után megjavíttatja.  Bérbeadó saját, illetve szerződéses szakműhelyében aktuális alkatrész, illetve munkadíj árakat térít meg Bérlőnek. Amennyiben a külföldi helyszínen történő javítás 3 – azaz három – munkanapon belül nem megoldható vagy aránytalan többletköltséggel járna, Bérlő köteles a gépjárművet saját költségén, vagy asszisztencia szolgáltatás igénybevételével Bérbeadó telephelyére hazaszállíttatni.  A bérgépjármű külföldi használata során Bérlő önmaga gondoskodik mindenfajta és mindenkori biztosítások és gépjármű-asszisztencia szolgáltatások megkötéséről. Külföldi használat esetén Bérlő feladata és kötelessége az adott országra, vagy régióra vonatkozó közlekedési, környezetvédelmi, úthasználati és egyéb törvényekkel, rendelkezésekkel kapcsolatos információk beszerzése és ezek betartása. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást.

 

 1. A futómű, felnik, dísztárcsák, gumik sérülését (defekt, stb.), továbbá a szélvédőn és üvegfelületeken keletkezett sérüléseket Bérlő köteles megjavíttatni, illetve köteles ennek költségét Bérbeadónak megtéríteni.

 

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el; amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe), köteles továbbá a helyszínről, a gépkocsi(k)ról fotókat készíteni. A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

 

 1. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodása okán közvetlenül, vagy közvetetten érik.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű adójának, kötelező felelősség biztosításának mindenkori megfizetése. CASCO biztosítással nem rendelkező bérgépjármű esetén, az autó bármilyen káreseményével kapcsolatosan Bérlő vállalja megfizetni a kár teljes összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értékét köteles megtéríteni a Bérbeadónak. Saját hibás károkozás esetén Bérlő köteles 70.000.-Ft-ot, – azaz – Hetvenezer Forintot fizetni Bérbeadónak. a gépjármű kedvezőtlenebb bonus-malus besorolása miatt.  Bérbeadó nem köteles csereautót biztosítani. Saját hibás károkozás esetén csereautót, csak bérleti díj ellenében biztosít Bérbeadó.

 

 1. A Bérleti díj a bérleti időtartam kezdetéig esedékes. Egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén a bérleti díj havonta előre fizetendő. A napi bérleti díj – kategóriától függően – napi 200 – 300 km futást tartalmaz, +km-díj: 15 Ft/km. Egy bérleti nap, 24 órás időtartamot jelent. A napi bérleti díj minden megkezdett 24 órára felszámításra kerül. A lefoglalt időszak bérleti díja nem jár vissza. A szerződés hosszabbítása kizárólag a szerződés lejárta előtt minimum 48 órával lehetséges; egyéb esetben Bérbeadó minden bejelentés nélküli időszakra háromszoros napidíjat számol fel. Bérbeadó a hosszabb távú bérlésekkel kapcsolatos kedvezményeket csak előre fizetés esetén biztosítja. Bérlő a gépjármű késedelmes leadása esetén – 1 órán belüli késésnél fél napi, ezt meghaladó késésnél egy napi bérleti díjnak megfelelő – kártérítést köteles fizetni Bérbeadónak, illetve Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó ezt az összeget levonja a kaucióból.

 

 1. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, autópálya-, ill. úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik. A gépjármű szennyezett állapotban történő leadása esetén 3.000 – 8.000.-Ft takarítási díjat számítunk fel.

 

 1. Tehergépjármű esetén, Bérlő kötelezettséget vállal a jármű menetlevelének mindenkori vezetésére, az ennek elmulasztásából adódó büntetések és bírságok Bérlőt terhelik.
 2. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. Bérlő hozzájárul személyes dokumentumainak másolásához.

 

 1. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő ekörben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Bérlő kifejezett hozzájárulását adja, hogy szerződésszegés (különösen a bérleti díj, parkolási díj, pótdíj, bírság meg nem fizetése, a bérgépjármű egyeztetés nélküli késedelmes leadása, önkényes használata stb.) esetén személyes adatait Bérbeadó az interneten, közösségi oldalakon, fórumokon és tiltólistákon közzé tegye. Ezen ügyfelek/bérlők esetében Bérbeadó jogosult az esetleges elkövetkező bérlések esetén átadott bérleti díjak, illetve kaució összegéből levonni a felmerült költségeket (büntetéseket és egyéb költségeket); továbbá a Bérlő köteles a kaució összegének kétszeresét megfizetni, melyet a bérleti időszak befejezését követő 65. után fizeti vissza Bérbeadó, amennyiben semmilyen újabb büntetés nem érkezik.
 2. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 3. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadásakor Bérbeadó számára átadni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, üzemanyagtank tisztítása, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.
 4. Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 5. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét legalább 24 órával az esedékesség előtt nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben azonnal feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

 

 1. Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3.000,- Ft + Áfa egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni.

 

 1. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy Bérbeadó Általános Szerződési Feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az érvényben lévő ’Általános Szerződési Feltételek’ megtalálható Bérbeadó honlapján (www.rent2.hu); továbbá ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában kifüggesztésre kerül.

 

 1. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll. Bérbeadó a szerződéskötést, illetve a bérgépjármű kiadását indokolás nélkül megtagadhatja.

 

 1. A Bérleti Szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettség tekintetében.

 

 1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában, vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

 1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
 2. Bérlő kijelenti, hogy magyar állampolgár / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti. Nem magyar állampolgár, illetve magyarországi állandó lakóhellyel (cég esetén székhellyel) nem rendelkező Bérlő a kaució kétszeres összegét köteles megfizetni a bérgépjármű átvételekor, és ezt Bérbeadó a bérleti időszak befejezését követő 65. nap után fizeti, illetve utalja vissza Bérlőnek – a banki átutalás esetleges költségeivel csökkentve.

 

 1. A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Szállítás feltételei

A bérbeadó feltételei fülön tájékozódhatsz, hogy hol és mikor tudod átvenni a bérelt termékedet, személyesen a bérbeadótól.

A bérbeadó személyesen viszi el hozzád a terméket, pl. gépjárművek esetén. A részletekről tájékozódj a bérbeadó feltételei között! A kiszállás díja a VeddBérbe.hu rendszerén kívül fizetendő.